Een medewerker meldde zich erg ongemakkelijk te hebben gevoeld bij bepaald gedrag tijdens een vergadering. De medewerker wilde eerst geen actie ondernemen uit angst voor negatieve gevolgen, maar we bespraken DADA en ook hoe de situatie zich zou kunnen herhalen als de betreffende persoon zich niet bewust zou worden van het effect van het gedrag op anderen. De medewerker besloot hierop de situatie met de betreffende persoon te bespreken en voelde zich daarna een stuk beter. De betreffende persoon was zich niet bewust van het effect en bood verontschuldigingen aan.