‘In een werksituatie, merkte ik dat een collega zich ongemakkelijk voelde door iets wat iemand met een zekere machtspositie zei. Ik koos voor een poging tot afleiden en daardoor ook direct in te grijpen bij die persoon. Ik merk dat de training mijn bewustzijn heeft vergroot en ik denk dat ik onacceptabel/onbehoorlijk gedrag eerder zal herkennen en ook dat ik eerder zal interveniëren als ik hiervan getuige ben.’