Tijdens een workshop diner, maakte de CEO van een bedrijf waar wij mee werken denigrerende opmerkingen over een vrouwelijk lid van zijn team, die mijn contactpersoon bij het bedrijf is. Mijn ook aanwezige collega en ik hadden allebei het idee dat we op dat moment beter niks konden zeggen omdat het de boel voor haar nog zou verergeren, maar we hebben haar werk wel zeer geprezen en we hebben geprobeerd van onderwerp te veranderen toen de CEO nog een slechte grap maakte. De training heeft me goed doen inzien welke opties ik had in een op dat moment zeer ongemakkelijke situatie.