Succesverhalen

Ik heb het idee dat het mijn team een stem gegeven heeft en dat ze problemen en situaties durven aan te pakken met behulp van DADA. Ze voelen zich hierdoor gesterkt en weten dat als iets niet acceptabel is, het benoemd moet worden.

Een medewerker meldde zich erg ongemakkelijk te hebben gevoeld bij bepaald gedrag tijdens een vergadering. De medewerker wilde eerst geen actie ondernemen uit angst voor negatieve gevolgen, maar we bespraken DADA en ook hoe de situatie zich zou kunnen herhalen als de betreffende persoon zich niet bewust zou worden van het effect van het gedrag op anderen. De medewerker besloot hierop de situatie met de betreffende persoon te bespreken en voelde zich daarna een stuk beter. De betreffende persoon was zich niet bewust van het effect en bood verontschuldigingen aan.

‘In een werksituatie, merkte ik dat een collega zich ongemakkelijk voelde door iets wat iemand met een zekere machtspositie zei. Ik koos voor een poging tot afleiden en daardoor ook direct in te grijpen bij die persoon. Ik merk dat de training mijn bewustzijn heeft vergroot en ik denk dat ik onacceptabel/onbehoorlijk gedrag eerder zal herkennen en ook dat ik eerder zal interveniëren als ik hiervan getuige ben.’

Wil u meer weten?

Hoe we u kunnen helpen